DOMOUPRAVA – сайт за вход мениджър

domouprava-site

Уеб сайт - DOMOUPRAVA.COM

Дейността на „ДОМОУПРАВА“ започва преди повече от 10г. През годините се налагат редица промени в организацията докато българската компания, която специализира в сферата на управлението и поддръжката на обекти от различен тип не се утвърди успешния модел на управление. В стремежът да бъдем отговорни и коректни сме приели редица правила, които ни помагат да бъдем полезни на своите клиенти. Притежаваме гъвкаво, адаптивно, отдадено, безпристрастно, лоялно, отговорно, коректно и професионално отношение.