ELEKTRABG – сайт за услуги

elektrabg-website

Уеб сайт - ELEKTRABG.BG

Изпълнител е на силови и слаботокови електроинсталации на сгради и промишлени предприятия, кабелизация, високо и ниско напрежение, улично и парково осветление, оборудване на трафопостове и ремонт на различни съоражения.

Извършва абонаментно техническо обслужване и поддържане на улично осветление в Община Балчик включително кметски наместничества и кметства на територията на Община Балчик и петте вилни зони.

Компанията е част от ДЗЗД „Енергетика“ с дял от 49% в партньорство с една от водещите фирми в този бранш в България „Габровски“ ООД.

ДЗЗД „Енергетика“ е изпълнител на договор за „Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на район „Владислав Варненчик“ , Община Варна“

ЕТ „Георги Железов – Електра“ извършва „Техническа поддръжка, ремонтно – възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна“ по договор, като подизпълнител на „Габровски“ ООД.

Компанията осъществява и търговия на електроматериали на едро и дребно, електроапаратура и промишлени стоки. Разполага с два фирмени магазина на територията на Община Балчик.