GRAPEFRUIT.ES- Сайт за предприятие с портокалови насаждения

GRAPEFRUIT.ES- Сайт за предприятие с портокалови насаждения

„Грейпфрут“ е търговско предприятие, което разполага с над 75 хектара портокалови насаждения, както и с релевантна складова и производствена база.