Domzavazrastnihora.bg

Domzavazrastnihora.bg

Дом за възрастни хора, намиращ се на Асеновградско шосе, преди табелата на гр. Пловдив.